Tallinna Nõmme Günaasium

Tere Tulemast!

Get Adobe Flash player

Menu

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide dokumente võetakse vastu kooli kantseleis ajavahemikul 19.-30. juuni.

Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastu võtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

sisseastuja avaldus SIIN;

· sisseastuja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või põhikoolile vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokument;

· sisseastuja isikut tõendav kehtiv dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);

· sisseastuja tervisekaart;

· sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli kodulehe esilehel (e-õpilaspilet).